TIÊN PHONG ÁP DỤNG MÔ HÌNH FEI (FAST –EFFECTIVE-INNOVATIVE)

trong hoạt động kinh doanh & tiếp thị bất động sản

MANG ĐẾN THỰC TẾ VÀ KHÁC BIỆT

 

HOÀN TẤT TỪ 90-100% SỐ LƯỢNG CÔNG BỐ Tất cả những dự án do ĐXMN triển khai kinh doanh

CÁC DỰ ÁN ĐỀU ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN NGẮN

 

* 1-2 tháng đối với DA quy mô < 600 SP * 3-6 tháng đối với DA quy mô 1.000-1.500 SP * 6-9 tháng đối với DA quy mô > 2.000 SP

ĐÁP ỨNG HIỆU QUẢ DÒNG TÀI CHÍNH TỐI ƯU CHO CHỦ ĐẦU TƯ

 

Tạo dựng được niềm tin từ phía khách hàng và luôn tạo được thị trường trong các thời điểm